Przejdź do treści

Hiszpańskie przedsiębiorstwo A-CING poszukuje partnerów do projektów w dziedzine 'Bezpieczne społeczeństwa' programu Horyzont 2020

Hiszpańskie przedsiębiorstwo A-CING (Aqua Consult Ingenieros) poszukuje partnerów do projektów w ramach naboru Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens [Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności oraz bezpieczeństwo Europy i jej mieszkańców] w programie Horyzont 2020.

Przedsiębiorstwo A-CING specjalizuje się w doradztwie inżynieryjnym na rzecz zaawansowanych technologii i nowoczesnych metod zarządzania wodą oraz teleinformatyką.

Firma A-CING jest w szczególności zainteresowana następującymi naborami:

The role of ICT in Critical Infrastructure Protection – rola ICT w ochronie infrastruktury krytycznej

Crisis management topic 6: Addressing standardisation opportunities in support of increasing disaster resilience – zarządzanie kryzysowe: standaryzacja mająca na celu wsparcie gotowości reakcji na wypadek klęsk żywiołowych

Critical Infrastructure Protection topic 3: Critical Infrastructure resilience indicator - analysis and development of methods for assessing resilience – wskaźniki dot. ochrony infrastruktury krytycznej – analiza i opracowanie metodologii oceny w zakresie gotowości reakcji

Critical Infrastructure Protection topic 1: Critical Infrastructure “smart grid” protection and resilience under “smart meters” threats – ochrona infrastruktury krytycznej w zakresie inteligentnych sieci energetycznych oraz zwiększenie gotowości reakcji na zagrożenia wobec systemów inteligentnego opomiarowania

Communication technologies and interoperability topic 1: interoperable next generation of broadband radio communication system for public safety and security – system radiowej komunikacji szerokopasmowej nowej generacji na rzecz bezpieczeństwa publicznego

Opisy poszczególnych naborów znajdują się w programie prac w programie Horyzont 2020 w dziedzinie „Bezpieczne społeczeństwa“.

Język roboczy projektów : język angielski

Termin zgłoszeń: 1-sza połowa sierpnia

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: 28 sierpnia 2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli