Przejdź do treści

Włoskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu ‘Kultura jako czynnik rozwoju lokalnego’

Stowarzyszenie „Altovicentino” poszukuje partnera do projektu: „Lokalna kultura, jako czynnik promujący zrównoważony, interkulturalny, społeczny i ekonomiczny rozwój na terenach peryferyjnych Europy Środkowej” realizowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Głównym celem projektu jest realizowanie innowacyjnej strategii i organizowanie działań pilotażowych polegających na testowaniu nowych modeli biznesowych, dzięki którym lokalne muzea zwiększą swój potencjał w zakresie analizy i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Oferta skierowana jest do instytucji kulturalnych w Europie Środkowej.

Językiem roboczym projektu będzie j. angielski.

Dofinansowanie UE: 85%

Termin zgłoszeń do projektu mija 25 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli