Przejdź do treści

Czeska firma szuka partnerów do projektu edukacyjnego

Czeska firma ATTEST Ltd. (ABET HOLDING, Inc.) szuka partnerów do projektu „Nauczyciel Cyfrowy”, który będzie realizowany w ramach programu Erasmus+/KA2.

Główną ideą projektu jest transfer wiedzy i wymiana doświadczeń między szkołami oraz organizacjami edukacyjnymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Korzyści z projektu:

-          długoterminowa współpraca transnarodowa między szkołami i instytucjami edukacyjnymi i zaangażowanie ich w przyszłą edukację nauczycieli w zakresie technologii cyfrowych

-          zdobycie nowych doświadczeń i wiedzy dzięki wymianie informacji pomiędzy partnerami projektu

-          opracowanie kompleksowej metodologii nauczania, która zostanie również udostępniona innym szkołom, które będą zainteresowane poznawaniem nowych możliwości i aktualnych trendów w wykorzystaniu technologii cyfrowych w nauczaniu.

Poszukiwani partnerzy projektu to szkoły podstawowe i organizacje edukacyjne z takich państw jak: Polska, Słowacja, Niemcy, Włochy, Węgry, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Turcja i Macedonia.

Językiem roboczym projektu jest język angielski.

Termin składania wniosków upływa 31 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli