Fundacja Ruffini poszukuje partnerów do projektu w ramach prog. Daphne III

Utworzono: piątek, 04 październik 2013 14:12
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Fundacja Ruffini (Włochy) szuka partnerów do projektu w ramach programu Daphne III dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy w szkołach .

Celem projektu jest przeciwdziałanie znęcaniu się nad słabszymi, zwiększenie zdolności dzieci do akceptacji drugiego człowieka i umiejętność brania na siebie odpowiedzialności.

Główne działania obejmują:
- uczniowie (w wieku 5-8 lat) – praca w grupach (na poziomie klasy) mająca na celu zwrócenie uwagi na znaczenie przyjaznej atmosfery w klasie, otwartość na różnorodność oraz dążenie do zrozumienia i wywołania reakcji w przypadku zastraszania czy agresji.
- dorośli (rodzice, nauczyciele, inni pracownicy) – szkolenia, kształcenie na odległość, spotkania mające na celu zwiększenie świadomości dot. tej tematyki.

Poszukiwani partnerzy to: organizacje non-profit, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, przedszkola i instytucje edukacyjne (dotyczy placówek dla dzieci w wieku 5 do 8 lat).

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 15 października 2013.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli