Przejdź do treści

Aktualności

Klub Wielkopolan w Brukseli obchodzi drugie urodziny!

chr.klub.jpgWe wtorek 8 grudnia, w siedzibie wielkopolskiego przedstawicielstwa w Brukseli odbyło się kolejne, tym razem świąteczne spotkanie Klubu Wielkopolan. Wieczór był też okazją do wspólnego uczczenia drugiej rocznicy istnienia tej inicjatywy - Klub Wielkopolan w Brukseli został powołany do życia w listopadzie 2007 roku. Od tego czasu świetnie się rozwija - spotkania odbywające się raz na kwartał przyciągają wielu gości - również spoza regionu, a nawet kraju. Klub jest aktywnie wspierany przez wielkopolskich europosłów oraz pracowników instytucji unijnych. Dzięki temu regionalne przedsięwzięcia na arenie europejskiej mają bardziej spójny charakter, rodzą się również nowe pomysły.

Czytaj więcej: Klub Wielkopolan w Brukseli obchodzi drugie urodziny!

Wielkopolscy europosłowie gośćmi wieczoru w Klubie Wielkopolan w Brukseli

1255534677_picture2_032.jpgWieczorem 13 października odbyło się kolejne spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli. Tym razem gośćmi honorowymi byli wielkopolscy posłowie do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja dopisała – w siedzibie Wielkopolski przy Avenue de l’Yser zjawili się wszyscy eurodeputowani z naszego regionu: Andrzej Grzyb, Sidonia Jędrzejewska, Filip Kaczmarek (wszyscy reprezentują Europejską Partię Ludową), Marek Siwiec (Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów) i Konrad Szymański (Partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów). Nasi posłowie pracują w komisjach: spraw zagranicznych, budżetowej, rozwoju oraz przemysłu, badań naukowych i energii. Wielkopolscy eurodeputowani podzielili się informacjami na temat swojej działalności w komisjach i podkomisjach, oraz o planach na najbliższą kadencję. Opowiedzieli również o pierwszym, minionym miesiącu pracy Parlamentu Europejskiego w nowym składzie. Wszystkich cieszy fakt, iż wraz z objęciem funkcji Przewodniczącego PE przez Pana Jerzego Buzka, sesje plenarne prowadzone są w języku polskim. Możemy więc śmiało powiedzieć, iż na europejskich salonach powiało polskością.

W spotkaniu Klubu Wielkopolan w Brukseli uczestniczyli również studenci Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, specjalności: rozwój regionalny. Odbywają oni trzytygodniowe praktyki zawodowe w Brukseli, których organizatorem jest wielkopolskie przedstawicielstwo, w ramach projektu realizowanego przez UAM przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Studenci mieli okazję do zadania pytań naszym gościom. Młodych Wielkopolan interesowało, jak eurodeputowani spędzają swój czas wolny, i czy mają okazję poznać i zwiedzić Brukselę.

Podczas spotkania zaprezentowano krótki przegląd wydarzeń z Wielkopolski z ostatniego półrocza. Mowa była m.in. o sytuacji gospodarczej naszego regionu, współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego, wdrażaniu inicjatyw JESSICA i JEREMIE, a także budowie kolejnego odcinka autostrady A2. Klub Wielkopolan był również okazją do zaproszenia zgromadzonych gości na konferencję organizowaną przez polskie regiony oraz Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, która mieć będzie miejsce się w dniu 4 listopada w Brukseli. Konferencja odbędzie się z okazji piątej rocznicy akcesji Polski do UE, a jej tematem będzie przyszłość polityki spójności. Jednym z jej mówców będzie Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Pierwszą część październikowego spotkania Klubu Wielkopolan zakończył akcent kulturalny. Swoje prace zaprezentowała wielkopolska lutniczka, Karolina Woźniak. Tworzy ona unikalne, asymetryczne skrzypce, niezwykłe nie tylko w skali Europy, ale i świata.

Zgodnie z klubową tradycją, podczas drugiej części spotkania, wszyscy goście mieli okazję do rozmów i wymiany informacji przy stolikach, na których królowały tradycyjne wielkopolskie potrawy.

Autor: BIWW