Klub Wielkopolan debatuje z posłem Adamem Szejnfeldem o wyzwaniach stojących przed UE

Kategoria: Aktualności
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Klub Wielkopolan debatuje z posłem Adamem Szejnfeldem o wyzwaniach stojących przez UniąWczoraj (20 czerwca) odbyło się spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli, którego gościem specjalnym był wielkopolski Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfeld. Podczas rozmowy z dyrektor przedstawicielstwa Wielkopolski przy Unii Europejskiej Izabelą Gorczycą, poseł podjął się analizy kryzysów trapiących Europę, próbując odpowiedzieć na pytanie przewodnie spotkania – czy Unia znalazła się na zakręcie? Oprócz stałych uczestników spotkań Klubu, czyli wielkopolan mieszkających i pracujących w Brukseli, w wydarzeniu  udział również wzięli dziennikarze, którzy przyjechali do stolicy Europy na zaproszenie eurodeputowanego oraz grupa studentów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Klub Wielkopolan debatuje z posłem Adamem Szejnfeldem o wyzwaniach stojących przez Unią

Data spotkania nie została wybrana przypadkowo – miało ono miejsce trzy dni przed referendum w Wielkiej Brytanii, w którym Brytyjczycy zadecydują o tym czy chcą być nadal w Unii Europejskiej. Analizując sytuację w przeddzień tego historycznego momentu, Poseł Szejnfeld podkreślił, że decyzja o wyjściu z UE byłaby swoistym precedensem, który wymagałby wypracowania nowego modelu częściowej integracji lub współpracy tego kraju z Unią. Gość Klubu zaznaczył jednak, że jego zdaniem o wiele poważniejszy kryzys związany jest z napływem uchodźców i migrantów do Europy, gdyż stanowi on wyzwanie dla stefy Schengen, która jest jedną z najbardziej namacalnych korzyści wynikających z integracji europejskiej. Niebezpieczeństwo tego kryzysu łączy się również z tym, że budzi on wśród Europejczyków wiele negatywnych emocji, które prowadzą do radykalizacji postaw wobec migrantów.  

Pomimo tego, iż dyskusja dotyczyła problemów, którym Unia Europejska musi obecnie stawić czoła, wielkopolski poseł podkreślił, iż jest euroentuzjastą i uważa, że integracja europejska jest wielkim osiągnięciem naszego kontynentu. „Jedyną szansą na przetrwanie Unii jest dalsze pogłębianie procesu integracji” – stwierdził zaznaczając, że każdy kryzys daje szansę na nowe otwarcie i poprawę sytuacji, pod warunkiem, że wyciągnie się z niego pozytywne wnioski i wprowadzi w życie skuteczne rozwiązania. 

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli