Agnieszka Kozłowska-Rajewicz gościem Klubu Wielkopolan podczas debaty ws. równouprawnienia płci

Kategoria: Aktualności
Biuro Wielkopolski w Brukseli

P1020278W poniedziałek, 28 września odbyło się spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli, którego gościem specjalnym była Posłanka do Parlamentu Europejskiego Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Debata dotyczyła równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zachodzących obecnie zmian w sposobie definiowania ich tradycyjnych ról w społeczeństwie.

P1020291Spotkanie otworzyła Dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli Izabela Gorczyca przedstawiając gościa Klubu i wprowadzając w temat spotkania, który pomimo faktu, że jest szeroko dyskutowany, wiąże się z wieloma stereotypami. A. Kozłowska-Rajewicz wyjaśniła, że pojawiające się często w mediach określenie „gender” oznacza płeć kulturową, czyli społeczne aspekty funkcjonowania kobiet i mężczyzn, a feminizm odnosi się m.in. do walki o prawa kobiet, które chcą mieć możliwość godzenia pracy zawodowej z macierzyństwem. Wielkopolska europosłanka przyznała, że nadal brakuje kobiet na wysokich stanowiskach – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym oraz podkreśliła, iż ciągle zarabiają one mniej niż mężczyźni. Jeszcze większa luka – wynosząca średnio 39% w UE - dotyczy wysokości emerytur. Pozytywnym zjawiskiem jest za to coraz większa obecność kobiet w polityce – zarówno krajowej, jak i unijnej, choć i tu pełne równouprawnienie nie zostało jeszcze osiągnięte, a kobiety nadal rzadziej występują w programach publicystycznych, czy panelach dyskusyjnych niż mężczyźni. Podczas spotkania poruszono też kwestię praw mężczyzn, którzy napotykają mniej barier na rynku pracy, jednak są dyskryminowani w takich kwestiach jak opieka nad dzieckiem czy urlop ojcowski.

P1020279

W spotkaniu Klubu Wielkopolan w Brukseli wzięło udział ok. 40 uczestników, a debata tradycyjnie zakończyła się poczęstunkiem i dyskusjami w kuluarach.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz jest posłanką do Parlamentu Europejskiego wybraną w zeszłorocznych wyborach europejskich i zarazem jedną z pięciu europosłów z Wielkopolski. Zasiada w Komisjach Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Była również sprawozdawczynią opinii do raportu Parlamentu ws. strategii UE na rzecz równości kobiet i mężczyzn po 2015 r. Wcześniej pełniła funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania i była posłanką na Sejm RP. Jest doktorem biologii, wykładała na Uniwersytecie Adama Mickewicza w Poznaniu.

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli