Przejdź do treści

Klub Wielkopolan dyskutuje o promocji

27 maja br. odbyło się trzecie spotkanie Klubu Wielkopolan. Można śmiało powiedzieć, że wtorkowe spotkania stały się już tradycją. Tym razem naszym gościem, a zarazem głównym prelegentem był Ambasador RP przy Królestwie Belgii Sławomir Czarlewski, Honorowy Członek Klubu. Ambasador w ciekawy sposób opowiedział o metodach promocji Polski oraz poszczególnych regionów w Belgii. Jego Ekscelencja podzielił się z nami praktycznymi spostrzeżeniami z pierwszego roku swego urzędowania. Mówił o dużym zróżnicowaniu społeczno-ekonomicznym Polaków przebywających w Belgii, zwrócił także uwagę na zdecydowanie słaby wizerunek kraju, odbiegający od rzeczywistości na naszą niekorzyść.

Niezwykle cenną była dla nas obecność posła Jana Kułakowskiego, który zapowiedział iż w przyszłym roku nie będzie kandydował na kolejną kadencję do Parlamentu Europejskiego.