Przejdź do treści

Mobilność w UE w obliczu COVID-19

obrazMobilność jest jednym z wielu obszarów, którego codzienne funkcjonowanie w Unii Europejskiej wymaga pilnych i poważnych zmian w świetle trwającej epidemii wirusa COVID-19. Komisja Europejska prowadzi specjalną stronę internetową poświęconą podejmowanym przez siebie działaniom na polu mobilności w odpowiedzi na epidemię https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/mobility_pl.

Na stronie można znaleźć zbiorcze informacje ważne zarówno z punktu widzenia państw, regionów jak i indywidualnych obywateli. Dotyczą one m.in. środków ochrony zdrowia na granicach strefy Schengen, sytuacji w tzw. hotspotach, zaleceń i regulacji odnośnie różnych rodzajów transportu oraz praw pasażerów. Można tam także sprawdzić informacje dla podróżujących oraz źródła pomocy i porad dla konsumentów w Europie.

W ostatnich dniach Komisja Europejska podjęła szereg działań w obszarze mobilności, m.in.:

 • Odnośnie zaostrzenia środków ochrony zdrowia na granicach strefy Schengen, 16 marca Komisja przedstawiła wytyczne dla państw członkowskich dotyczące środków zarządzania granicami odnoszącymi się do zdrowia - w kontekście sytuacji wyjątkowej związanej z COVID-19. Celem jest chronienie zdrowia obywateli, zagwarantowanie odpowiedniego traktowania osobom, które są zmuszone odbyć podróż, a także zapewnienie dostępności towarów podstawowych i usług podstawowych.
  Komisja powołała także grupę koordynacyjną pod nazwą „COVID-19 / Grupa ds. Informacji o Koronawirusie – granice” z udziałem państw członkowskich, państw stowarzyszonych w ramach Schengen, Sekretariatu Generalnego Rady i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.
 • W związku z sytuacją w tzw. hotspotach, Komisja zwołuje okresowe posiedzenia regionalnej grupy zadaniowej UE, z udziałem państw członkowskich i agencji UE, w celu omówienia gotowości i środków podejmowanych w związku z sytuacją w hotspotach.
  Komisja wspiera także finansowo projekty w zakresie zdrowia w państwach członkowskich pierwszej linii na granicach zewnętrznych oraz środki krajowe mające na celu stawienie czoła problemowi ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa w hotspotach i ośrodkach przyjmujących migrantów.
 • Nawiązując do praw pasażerów, Komisja opublikowała m.in. 18 marca 2020 r. wytyczne interpretacyjne, w których wyjaśnia, w jaki sposób należy stosować niektóre przepisy prawodawstwa unijnego w zakresie praw pasażerów w kontekście epidemii Covid-19.
  Prawa pasażerów są także objaśnione na stronach portalu Twoja Europa na temat praw pasażerów oraz na stronie z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi COVID-19.
 • Co do transportu lotniczego, morskiego, kolejowego i drogowego, grupa robocza ad hoc złożona z ekspertów z konsorcjum wspólnego działania „EU Healthy Gateways” (projekt finansowany z unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia) opublikowała rady dotyczące gotowości i reakcji na wybuch epidemii COVID-19.
  W kontekście lotnictwa, Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała we współpracy z Komisją Biuletyn informacyjny dotyczący bezpieczeństwa, do którego dołączono materiały promocyjne dotyczące epidemii COVID-19, przeznaczone dla linii lotniczych i ich załóg oraz portów lotniczych. Komisja Europejska zaplanowała dodatkowo opracowanie specjalnych przepisów służących tymczasowemu złagodzeniu unijnych obowiązków w zakresie wykorzystania przydziałów czasu na start lub lądowanie spoczywających na liniach lotniczych.

Autor: Opracowanie Biuro Wielkopolski w Brukseli na podstawie materiałów Komisji Europejskiej