Przejdź do treści

Przewodniczący Lech Dymarski na posiedzeniu komisji CIVEX oraz Forum LGD w Brukseli

P10102653W poniedziałek 7 kwietnia 2014 r. Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski wziął udział w posiedzeniu komisji CIVEX Komitetu Regionów w Brukseli. Komisja, która zajmuje się kwestiami obywatelstwa, sprawowania rządów, sprawami instytucjonalnymi i zewnętrznymi, w trakcie swojego posiedzenia debatowała m.in. nad tematem polityki UE w dziedzinie spraw wewnętrznych. W rozmowach udział wzięli nie tylko członkowie komisji CIVEX, ale także przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz stowarzyszeń samorządów lokalnych i regionalnych. Członkowie komisji przyjęli projekt opinii w sprawie przyszłej polityki UE w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

W drugiej części spotkania dyskusję zdominowały kwestie związane z sytuacją na Ukrainie. Wspólnie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, władz ukraińskich, ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz CORLEAP-u (Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego) zastanawiano się na konsekwencjami wydarzeń na Euromajdanie oraz nad wsparciem Ukrainy ze strony Unii Europejskiej.

W tym samym dniu, na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, Przewodniczący Lech Dymarski wziął udział w charakterze mówcy w Forum Wielkopolskich Lokalnych Grup Działania, które odbyło się w Parlamencie Europejskim. W wydarzeniu udział wzięli również Radca Minister Andrzej Babuchowski, reprezentujący Stałe Przedstawicielstwo RP przy UR, Zbigniew Fąfara odpowiedzialny za Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej, Monika Kapturska, Dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli oraz przedstawiciele LGD z prawie całej Wielkopolski. Dyskusja koncentrowała się przede wszystkim na tym jak będzie wyglądał Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w obecnej perspektywie finansowej, a zwłaszcza jak zmieni się inicjatywa Leader. Leader jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez Lokalne Grupy Działania, na podstawie zatwierdzonych Lokalnych Strategii Rozwoju.

Autor: BIWW