Przejdź do treści

Nabór wniosków ws. Europejskiego Zielonego Ładu – posłuchaj wskazówek!

Nabór wniosków ws. Europejskiego Zielonego Ładu posłuchaj wskazówek foto22 września wystartował nabór wniosków projektowych w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu w ramach programu „Horyzont 2020”. Więcej informacji na jego temat można znaleźć w artykule na stronie internetowej Biura Wielkopolski w Brukseli oraz w portalu UE dot. ofert i finansowania.

23 września, w ramach wirtualnych Europejskich Dni Badań i Innowacji, odbył się dzień informacyjny poświęcony ww. zaproszeniu do składania wniosków. Objął on szereg sesji w języku angielskim, które zostały zarejestrowane i mają zostać udostępnione online. Mogą one być cennym realnym wsparciem dla zainteresowanych udziałem w naborze podmiotów.

Tutaj możliwe jest już obejrzenie sesji ogólnej nt. naboru ws. Europejskiego Zielonego Ładu w ramach Horyzontu 2020. Oprócz prezentacji samego zaproszenia do składania wniosków, eksperci przedstawili wiele praktycznych wskazówek w zakresie przygotowywania wniosków oraz informacji, m.in. nt. procesu ewaluacji.

Czytaj więcej...

Ambitniejszy cel klimatyczny: obniżenie emisji o 55% do 2030 r.

Ambitniejszy cel klimatyczny fotoKomisja Europejska przedstawiła 17 września plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r. Taki ambitny cel na kolejną dekadę pozwoli Unii obrać stabilny kurs na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Nowy cel opiera się na kompleksowej ocenie skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Z oceny wynika, że taki cel jest realistyczny, a jego osiągnięcie możliwe. Zwiększony poziom ambicji uwydatnia również fakt, że UE nadal odgrywa wiodącą rolę w skali globalnej przed kolejną konferencją klimatyczną ONZ (COP26).

Komisja podjęła 17 września następujące działania:

  • przedstawiła poprawkę do proponowanego europejskiego prawa o klimacie, przewidującą jako cel na 2030 r. ograniczenie emisji o co najmniej 55% z myślą o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.;
  • wezwała Parlament i Radę do potwierdzenia celu 55% jako nowego ustalonego na poziomie krajowym wkładu UE w ramach porozumienia paryskiego oraz o przedstawienie go UNFCCC do końca bieżącego roku;
  • określiła wnioski ustawodawcze, które mają zostać przedstawione do czerwca 2021 r. i służyć realizacji nowego celu, obejmujące: rewizję i rozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji; dostosowanie rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego i ram dotyczących emisji pochodzących z użytkowania gruntów; usprawnienie polityki w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej oraz zaostrzenie norm emisji CO2 dla pojazdów drogowych.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania wniosków ws. Europejskiego Zielonego Ładu

 
 
 

skladaniewnioskowhoryzontKomisja Europejska ogłosiła wczoraj zaproszenie do składania wniosków o wartości 1 mld euro na projekty w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie. Finansowane ze środków programu „Horyzont 2020” zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, z którym zainteresowane podmioty mogą się od dziś zapoznać, ma pobudzić odbudowę Europy po kryzysie związanym z koronawirusem, przekształcając ekologiczne wyzwania w szanse na innowacyjne rozwiązania. Otwarcie systemu składania wniosków planowane jest we wtorek, 22 września br.

W dniach 22-24 września 2020 r. w ramach wirtualnych Europejskich Dni Badań i Innowacji odbędą się dwa wydarzenia związane z zaproszeniem do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu w ramach programu „Horyzont 2020”: dzień informacyjny (23 września w godz. 14:00-16:00 i 16:00-18:00) oraz impreza brokerska (24 września w godz. 9:00-11:00).

Czytaj więcej...

Wytyczne ws. wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Wytyczne ws. wdrażania Instrumentu fotoKomisja Europejska określiła 17 września br. strategiczne wytyczne dotyczące wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w swojej rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r. Instrument jest kluczowym instrumentem odbudowy leżącym u podstaw NextGenerationEU, który sprawi że Europa wyjdzie z obecnego kryzysu silniejsza i odporniejsza. Instrument zapewni bezprecedensową kwotę 672,5 mld euro w postaci pożyczek i dotacji w ramach wsparcia finansowego skoncentrowanego na wstępie w pierwszych kluczowych latach odbudowy.

Publikacja rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego rozpoczyna tegoroczny cykl europejskiego semestru. W zeszłorocznej strategii Komisja zainicjowała nową strategię wzrostu opartą na Europejskim Zielonym Ładzie i koncepcji konkurencyjnej zrównoważoności. Tegoroczna strategia przewiduje pełną ciągłość w stosunku do poprzedniej. Cztery wymiary – zrównoważenia środowiskowego, wydajności, sprawiedliwości i stabilności makroekonomicznej – określone w zeszłorocznej strategii pozostają przewodnimi zasadami leżącymi u podstaw planów odbudowy i zwiększania odporności realizowanych przez państwa członkowskie, a także ich reform i inwestycji. Wymiary te leżą u podstaw europejskiego semestru i gwarantują, że nowy program na rzecz wzrostu przyczyni się do budowania fundamentów zielonej, cyfrowej i zrównoważonej odbudowy.

Czytaj więcej...

Orędzie o stanie Unii 2020

 
 
 
 

Oredzie debata UsuliPrzewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła wczoraj w Parlamencie Europejskim swoje pierwsze doroczne orędzie o stanie Unii (SOTEU) zawierające podsumowanie działań KE w ciągu ostatniego roku oraz prezentację nowych unijnych inicjatyw. Przewodnicząca zobowiązała się, że Komisja Europejska będzie stymulować trwałą i ukierunkowaną na przemiany odbudowę, dzięki której Europa będzie odgrywać wiodącą rolę pod względem gospodarczym, środowiskowym i geopolitycznym.

 

GŁÓWNE PUNKTY ORĘDZIA

Reakcja na koronawirusa – ochrona zdrowia w Europie w przyszłości

Przewodnicząca zaapelowała o wyciągnięcie wniosków z dotychczasowych doświadczeń. Stwierdziła, że Europa musi zbudować silniejszą europejską unię zdrowotną, z dostosowanym do przyszłych wyzwań i odpowiednio finansowanym programem UE4Health, wzmocnioną Europejską Agencją Leków (EMA) i wzmocnionym Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Czytaj więcej...