Przejdź do treści

Ursula von der Leyen: „Jeszcze w marcu Komisja Europejska złoży propozycję ws. paszportów szczepień”

ursula von der leyen keKomisja Europejska ma jeszcze w marcu przedstawić propozycję legislacyjną w sprawie tzw. cyfrowych paszportów szczepień. Taką deklarację złożyła dziś (1 marca) Ursula von der Leyen.

„W marcu Komisja Europejska przedstawi propozycję stworzenia unijnych cyfrowych paszportów szczepień”, napisała dziś (1 marca) za pośrednictwem mediów społecznościowych przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Szefowa KE deklaruje: Szczegóły jeszcze w marcu

Zanim szefowa KE poinformowała dziś (1 marca) w mediach społecznościowych o propozycji ws. paszportów szczepień, wzięła udział w wideokonferencji z niemieckimi europosłami. W jej trakcie Ursula von der Leyen stwierdziła, odpowiadając na pytanie jak mogłyby wyglądać tzw. cyfrowe certyfikaty szczepień w UE, że jeszcze w marcu Komisja Europejska przedstawi odpowiedni wniosek legislacyjny.

Czytaj więcej...

UE przygotowuje się na nowe warianty koronawirusa – rusza program HERA Incubator

KonferencjaUE zainwestuje 150 mln euro w badania nad przeciwdziałaniem nowym wariantom koronawirusa. W tym celu zamierza uruchomić europejski program HERA Incubator. Plany obejmują nowe inwestycje badawcze, na które przeznaczone zostanie 30 mln euro z programu Horyzont 2020 oraz dalsze 120 mln euro z programu Horyzont Europa.

Nowy program zapewni środki do wykrywania i przeciwdziałania dalszym mutacjom koronawirusa SARS-CoV-2 oraz pomoże zapewnić dostęp do skutecznych szczepionek w przypadku pojawienia się nowego wirusa lub jego odmiany. Z programu Horyzont 2020 zostanie sfinansowane m.in. utworzenie sieci testowania szczepionek pod nazwą VACCELERATE. Finansowanie z programu Horyzont Europa uzupełni to działanie, zapewniając dalsze wsparcie dla udostępniania otwartych danych, badań oraz testowania szczepionek na dużych grupach społeczeństwa.

Pierwszy krok

Konsorcjum VACCELERATE podpisało umowę z Komisją Europejską o grant w wysokości 12 mln euro na szybkie utworzenie sieci badań klinicznych obejmującej 21 krajów (inne kraje są zachęcane do przyłączenia się). Będzie ściśle współpracować z Europejską Agencją Leków (EMA), aby umożliwić badania kliniczne szczepionek przeciw COVID-19 i przygotować Europę na inne pojawiające się choroby zakaźne w przyszłości. W szczególności pomoże określić bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek w grupach priorytetowych (np. osoby starsze, kobiety w ciąży i dzieci), ocenić skuteczność szczepionek dla nowych wariantów SARS-CoV-2 lub dla różnych kombinacji już istniejących szczepionek („mieszać i łączyć”). Będzie działać jako główny punkt zbiorczy dla twórców szczepionek, w tym MŚP, które szukają europejskiej infrastruktury do przeprowadzania testów szczepionek. Połączy się także z  CLIN-Net i LAB-Net – ogólnoeuropejską siecią ponad 1000 placówek i laboratoriów prowadzących badania kliniczne w 41 krajach.

Czytaj więcej...

Prezydencja portugalska w Radzie UE: 1 stycznia – 30 czerwca 2021

 
 

council pt blue bg1 stycznia Portugalia przejęła rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej i będzie kierować pracami tej instytucji przez najbliższe 6 miesięcy. Priorytety prezydencji portugalskiej wynikają z jej motta: „Czas na spełnienie obietnic: sprawiedliwa, ekologiczna i cyfrowa odbudowa” .

Prezydencja w swoim programie chce skupić się na 5 dziedzinach odpowiadających celom strategicznego programu UE:

  • zwiększyć odporność Europy
  • promować zaufanie do europejskiego modelu społecznego
  • promować zrównoważoną odbudowę
  • przyspieszyć sprawiedliwą i inkluzywną transformację cyfrową
  • potwierdzić rolę UE w świecie, opartą na otwartości i multilateralizmie.

Prezydencja portugalska skoncentruje się na przeprowadzeniu UE przez pandemię Covid-19. Będzie promować obraz UE jako innowacyjnej, patrzącej w przyszłość oraz opartej na wspólnych wartościach: solidarności, konwergencji i spójności.

Aby to osiągnąć, Portugalia jest gotowa działać konstruktywnie i elastycznie: promować współpracę, dążyć do wymiernych rezultatów w odbudowie gospodarczej i wyprowadzić Unię Europejską z kryzysu.

Autor: Rada UE i BIWW

300 mln dodatkowych dawek szczepionki BioNTech-Pfizer

 
 
 
 

210108 pfizer mainKomisja Europejska zaproponowała państwom członkowskim UE zakup dodatkowych 200 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19 wyprodukowanej przez firmy BioNTech i Pfizer, z możliwością nabycia kolejnych 100 mln dawek. Pozwoliłoby to na zakup w sumie 600 mln dawek szczepionki, która już jest stosowana. Dodatkowe dawki będą dostarczane od drugiego kwartału 2021 r.

UE nabyła szeroki zestaw szczepionek opartych na różnych technologiach. Zabezpieczyła do 2,3 mld dawek najbardziej obiecujących potencjalnych szczepionek dla państw członkowskich i krajów sąsiedzkich.

Czytaj więcej...

Wielkopolska w grupie europejskich regionów na rzecz odbudowy w UE po pandemii COVID-19

 
 
 

covgrafika_znaki_transportMarszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, jako jeden z przedstawicieli 24 regionów europejskich z 9 państw członkowskich, podpisał wspólny list regionów w sprawie Europejskiego Planu Odbudowy. Sygnatariusze listu wzywają do wzmocnienia roli regionów w unijnym procesie decyzyjnym dotyczącym odbudowy po kryzysie gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19. Podkreślają przy tym potrzebę włączenia samorządów w tworzenie i wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Krajowych Planów Odbudowy. 

Dokument zwraca uwagę na fakt, iż regiony są na pierwszej linii walki z kryzysem. W związku z tym od początku pandemii podejmują kroki, aby sprostać wyzwaniom w obszarze zdrowia oraz poradzić sobie z konsekwencjami gospodarczymi i społecznymi. Przedstawiciele regionów europejskich podkreślają także swoje doświadczenie w zarządzaniu i wdrażaniu rozmaitych funduszy i programów europejskich, których środki przesunęły, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej oraz potrzebami konkretnych samorządów, na działania na rzecz odbudowy.

Wspólny list został skierowany do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczących Rady i Parlamentu Europejskiego oraz przywódców Niemiec, Portugalii i Słowenii – krajów, które tworzą tzw. trojkę - grupę trzech państw sprawujących prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Ponadto, sygnatariusze zobowiązali się wobec siebie, aby przekazać wspólny list do najwyższych władz państwowych w swoim kraju. W związku z tym Marszałek Woźniak przekazał dzisiaj ten dokument do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, Stałego Przedstawiciela RP przy UE oraz polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. List został również przesłany do przedstawicieli władz Hiszpanii, Finlandii, Francji, Niemiec, Belgii, Chorwacji, Włoch i Austrii.

Joint letter of European regions

Wspólny list regionów europejskich

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli