Przejdź do treści

Europejska Unia Zdrowotna: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie silniejszej Europejskiej Agencji Leków

EMA logoParlament Europejski i Rada osiągnęły dziś porozumienie polityczne w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków (EMA) w zakresie gotowości na wypadek kryzysów zdrowotnych oraz w ich trakcie. Zmieniony mandat EMA umożliwi Agencji ścisłe monitorowanie i uzupełnianie niedoborów leków i wyrobów medycznych w przypadku poważnych wydarzeń i stanów zagrożenia zdrowia publicznego oraz odgrywanie kluczowej roli we wspieraniu opracowywania i szybszego zatwierdzania leków służących leczeniu chorób lub zapobieganiu chorobom powodującym kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego.

Przyjmując z zadowoleniem dzisiejsze porozumienie, wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas oraz komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides wydali następujące oświadczenie:

 Czynimy dziś kolejny krok w kierunku silniejszej Europejskiej Unii Zdrowotnej, która będzie gotowa stawić czoła następnemu kryzysowi zdrowotnemu. Europejska Agencja Leków stoi na czele naszych działań w walce pandemią i odgrywa kluczową rolę w zakresie doradztwa oraz oceny i dopuszczania do obrotu szczepionek i leków mających na celu zapobieganie COVID-19 i leczenie tej choroby. Dzięki rygorystycznym ocenom EMA obywatele mogą mieć pewność, że szczepionki i środki terapeutyczne stosowane w UE są bezpieczne i skuteczne.

Silniejsza EMA oznacza, że możemy liczyć na skoordynowaną reakcję UE w zakresie zapobiegania niedoborom leków i wyrobów medycznych oraz uzupełniania takich niedoborów. Zapewnione będzie także szybsze zatwierdzanie i udostępnianie nowych leków, aby zaradzić kryzysom w przyszłości.

Dzisiejsze porozumienie jest ważnym krokiem w kierunku silniejszej i bardziej odpornej Unii. Musimy jednak również wzmocnić Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, przyjąć nowe przepisy dotyczące transgranicznej opieki zdrowotnej oraz ustanowić ramy działania Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia.

Wnioski Komisji są obecnie przedmiotem obrad, apeluję więc do wszystkich instytucji o współpracę, aby możliwe było jak najszybsze podjęcie dalszych działań. Liczy się każdy dzień.

Dalsze kroki

Zanim rozporządzenie wejdzie w życie, będzie musiało zostać formalnie przyjęte przez Radę i Parlament Europejski.

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz wniosek w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób są nadal przedmiotem negocjacji. Wniosek w sprawie ram pilnych środków związanych z medycznymi środkami przeciwdziałania zostanie przyjęty przez Radę.

Wszystkie te wnioski powstały w wyniku doświadczeń wyniesionych z kryzysu związanego z COVID-19 i stanowią podstawę dla silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej.

Kontekst

W swoim wniosku dotyczącym utworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej z listopada 2020 r. Komisja skoncentrowała się na środkach gotowości na sytuacje kryzysowe i reagowania na nie, w tym na przeglądzie mandatu Europejskiej Agencji Leków w celu zapewnienia silniejszego nadzoru, analiz naukowych i wytycznych na wypadek kryzysów zdrowotnych oraz w ich trakcie. Wniosek w sprawie EMA byłby pierwszym z wniosków dotyczących kryzysu, który zostanie przyjęty.

Więcej informacji:

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Zestawienie informacji na temat agencji UE

Europejska Unia Zdrowotna

AUTOR: KOMISJA EUROPEJSKA