Aktualności

Koronawirus: Komisja przedstawia unijną strategię na rzecz rozwoju i dostępności środków terapeutycznych

Utworzono: czwartek, 06 maj 2021 15:15

covid19SignOgłoszona dziś strategia Komisji Europejskiej na rzecz środków terapeutycznych przeciwko COVID-19 stanowi uzupełnienie skutecznej strategii UE dotyczącej szczepionek. Ma ona wspierać rozwój i dostępność bardzo potrzebnych środków terapeutycznych przeciwko COVID-19, w tym środków niezbędnych do leczenia długiego COVID-19. Ogłoszona dziś strategia obejmuje pełny cykl życia leków: od badań, rozwoju i produkcji po zamówienia i wdrażanie.

Strategia stanowi część silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej, w ramach której wszystkie kraje UE przygotowują się do kryzysów zdrowotnych i wspólnie na nie reagują oraz zapewniają dostępność przystępnych cenowo i innowacyjnych środków medycznych – w tym środków terapeutycznych niezbędnych do leczenia COVID-19.

Strategia zawiera jasne działania i cele, w tym dopuszczenie trzech nowych środków terapeutycznych przeciwko COVID-19 do października 2021 r. i ewentualnie dwóch kolejnych do końca roku. W strategii przewidziano:

Dalsze działania

Komisja opracuje portfolio 10 potencjalnych środków terapeutycznych przeciwko COVID-19 i do czerwca 2021 r. wskaże pięć najbardziej obiecujących spośród nich. Zorganizuje również wydarzenia służące nawiązywaniu kontaktów dla podmiotów przemysłowych zaangażowanych w prace nad środkami terapeutycznymi, aby zapewnić wystarczającą zdolność produkcyjną i sprawną produkcję. Przed końcem roku wejdą w życie nowe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, przeglądy etapowe i umowy dotyczące wspólnego udzielania zamówień.

W pracach urzędu HERA uwzględnione zostaną: stymulator innowacyjnych środków terapeutycznych, wydarzenia służące nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz działania przygotowawcze mające na celu wspieranie elastycznej produkcji i dostępu do leczenia COVID-19 w ramach projektu „EU Fab”. Wniosek w tej sprawie ma zostać przedstawiony w jeszcze w tym roku. We wniosku dotyczącym wspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia, który ma zostać przedstawiony pod koniec bieżącego roku, uwzględniony zostanie projekt pilotażowy dotyczący dostępu do danych dotyczących zdrowia.

Wypowiedzi członków kolegium komisarzy:

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: Sytuacja na wielu oddziałach intensywnej terapii na całym kontynencie nadal jest krytyczna. Musimy skupić się zarówno na szczepionkach, jak i na środkach terapeutycznych – dwóch silnych i uzupełniających się sposobach zwalczania COVID-19. Obecnie mamy tylko jeden lek dopuszczony do leczenia COVID-19. Działając na rzecz lepszej dostępności leków, dbamy o to, by pacjenci otrzymywali potrzebne im leki, a jednocześnie przygotowujemy naszą przyszłą gotowość biomedyczną. Skoordynowana strategia w zakresie szybkiego dostępu do środków terapeutycznych zwiększy naszą strategiczną autonomię i przyczyni się do silnej unii zdrowotnej.

Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides powiedziała: Szczepionki ratują życie, ale nie są jeszcze w stanie wyeliminować COVID-19. Musimy skupić się na leczeniu, aby ograniczyć potrzebę hospitalizacji, przyspieszyć czas powrotu do zdrowia i zmniejszyć śmiertelność. Pacjenci w Europie i na całym świecie powinni mieć dostęp do światowej klasy leków przeciwko COVID-19. Dlatego też wytyczyliśmy bardzo jasny cel: do października opracujemy i zatwierdzimy trzy nowe skuteczne środki terapeutyczne przeciwko COVID-19, które mogą zmienić przebieg tej choroby. Zainwestujemy w badania naukowe i innowacje, będziemy identyfikować nowe obiecujące leki, zwiększymy zdolności produkcyjne i będziemy wspierać równy dostęp. Nasza strategia na rzecz środków terapeutycznych to silna Europejska Unia Zdrowotna w działaniu.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała: Dzięki zwiększeniu dostępności szczepionek w całej Europie coraz więcej Europejczyków jest obecnie chronionych przed COVID-19. Jednocześnie rozwój innowacyjnych leków dla pacjentów z koronawirusem pozostaje priorytetem, jeśli chodzi o ratowanie życia. Badania naukowe i innowacje to pierwszy krok w kierunku opracowania skutecznych i bezpiecznych środków terapeutycznych. Dlatego proponujemy ustanowienie nowego „stymulatora innowacyjnych środków terapeutycznych” przeciwko COVID-19 i zainwestowanie 90 mln euro w badania populacyjne i kliniczne.

Kontekst

Strategia na rzecz środków terapeutycznych przeciw COVID-19 stanowi uzupełnienie strategii UE dotyczącej szczepionek przeciwko COVID-19 z czerwca 2020 r. Opiera się ona na bieżących pracach Europejskiej Agencji Leków i Komisji, które wspierają badania, rozwój, produkcję i stosowanie środków terapeutycznych.

Strategia stanowi część silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej, w ramach której wszystkie kraje UE przygotowują się do kryzysów zdrowotnych i wspólnie na nie reagują oraz zapewniają dostępność przystępnych cenowo i innowacyjnych środków medycznych – w tym środków terapeutycznych niezbędnych do leczenia COVID-19.

Dodatkowe informacje

Komunikat w sprawie strategii na rzecz środków terapeutycznych

Zestawienie informacji na temat strategii na rzecz środków terapeutycznych

Strona Komisji Europejskiej: Koronawirus – reakcja UE

Strategia UE dotycząca szczepionek przeciwko COVID-19

Inkubator HERA

Unijne badania naukowe i innowacje w kontekście koronawirusa