Przejdź do treści

UE otwiera drogę do unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19

ursulaPrzewodniczący trzech instytucji UE - Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej - wzięli dziś udział w oficjalnej ceremonii podpisania rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19, kończąc tym samym proces legislacyjny. Przy tej okazji przewodniczący David Sassoli i Ursula von der Leyen oraz premier António Costa stwierdzili:

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 jest symbolem tego, czym jest Europa. Europa, która nie słabnie, gdy zostaje wystawiona na próbę. Europa, która jednoczy i rozwija się w obliczu wyzwań. Nasza Unia ponownie pokazała, że gdy współpracujemy osiągamy najlepsze wyniki. Rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 zostało uzgodnione przez nasze instytucje w rekordowym czasie 62 dni. Podczas gdy pracowaliśmy w ramach procesu legislacyjnego, zbudowaliśmy również techniczny trzon systemu - unijną bramę sieciową, która funkcjonuje od 1 czerwca.

Możemy być dumni z tego wielkiego osiągnięcia. Europa, którą wszyscy znamy i której powrotu wszyscy pragniemy, to Europa bez barier. Unijne zaświadczenie ponownie umożliwi obywatelom korzystanie z tego najbardziej namacalnego i cennego prawa UE - prawa do swobodnego przemieszczania się. Podpisane dziś rozporządzenie umożliwi nam bezpieczne podróżowanie tego lata. Dziś wspólnie potwierdzamy przywiązanie do otwartej Europy.

Czytaj więcej...

Jest zgoda państw członkowskich na certyfikaty covidowe

woman near trainPrzywódcy państw członkowskich UE porozumieli się na szczycie w Brukseli co do wprowadzenia certyfikatów zaświadczających uzyskanie odporności na koronawirusa SARS-CoV-2. Mają one obowiązywać od 1 lipca.

Nazwane Zielonym Cyfrowym Certyfikatem zaświadczenia mają potwierdzać zaszczepienie szczepionką autoryzowaną przez Europejską Agencję Leków (EMA) i być automatycznie uznawane na obszarze całej UE.

Natomiast każde z państw członkowskich może dodatkowo dopisać (ale tylko na swoim terytorium), także inne preparaty, np. chińskie bądź rosyjskie i także zwalniać przyjeżdżające osoby z obowiązku kwarantanny czy poddawania się testom na koronawirusa.

Takie szczepionki dopuściły już u siebie Węgry, a wiele wskazuje na to, że niebawem zrobi to także Słowacja, bo być może już w czerwcu dopuści rosyjską szczepionką Sputnik V. EMA otrzymała już wnioski o dopuszczenie rosyjskiego preparatu oraz jednego z preparatów chińskich – CanSino – ale procedura trwać może jeszcze wiele tygodni, ponieważ brakuje jeszcze części dokumentów.

Minimum danych osobowych w systemie

Unijny certyfikat będzie funkcjonował jako kod QR oraz papierowy dokument. Ma zawierać tylko najważniejsze informacje – imię i nazwisko danej osoby oraz datę jej urodzenia. Autentyczność dokumentu będzie potwierdzana na lotniskach, w terminalach promowych czy na lądowych przejściach granicznych za pomocą specjalnego unijnego systemu komputerowego, którego testy jeszcze trwają.

To właśnie testy, do których nie przystąpiły jeszcze wszystkie państwa członkowskie, opóźnią nieco wdrożenie systemu certyfikatów dla podróżnych. Cały system unijny ma się bowiem opierać na systemach krajowych i stanowić rodzaj węzła łączącego je.

Dodatkowo unijne certyfikaty mają potwierdzać uzyskanie odporności poprzez przechorowanie COVID-19 lub informację o świeżym negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa w organizmie.

System ruszy 1 lipca

Początkowo planowano, że system ruszy już w pierwszej połowie czerwca, a potem podawano datę 25 czerwca. Ostatecznie stanęło na 1 lipca. Przepisy muszą jeszcze oficjalnie zatwierdzić na spotkaniu w Brukseli ministrowie z państw członkowskich, ale to wobec ubiegłotygodniowego porozumienia negocjatorów oraz dzisiejszej (25 maja) politycznej zgody unijnych przywódców, już tylko formalność.

Zgoda ministrów powinna być jeszcze w maju, ale ostatnią formalnością będzie wydanie zgody przez Parlament Europejski. W niedawnej rezolucji europosłowie wyrazili już poparcie dla wprowadzenia w UE covidowych certyfikatów, ale głosować wiążąco będą dopiero na czerwcowej sesji plenarnej.

autor: Euractiv

Koronawirus: Komisja podpisuje trzecią umowę z BioNTech-Pfizer na dodatkowe 1,8 mld dawek

vaccineKomisja Europejska podpisała dziś trzecią umowę z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer. W ten sposób zarezerwowano dodatkowe 1,8 mld dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE na okres od końca 2021 r. do 2023 r. Pozwoli to na zakup 900 mln dawek obecnej szczepionki i szczepionki dostosowanej do wariantów, z opcją zakupu dodatkowych 900 mln dawek.

Umowa wymaga, aby produkcja szczepionek była prowadzona w UE oraz aby istotne składniki pochodziły z UE. Przewidziano w niej również, że od momentu rozpoczęcia dostaw w 2022 r. dostawy do UE są zagwarantowane. Dzięki ugruntowanej współpracy z firmami w ramach obecnych umów i wprowadzonym rozwiązaniom zapewnione zostaną terminowe dostawy dawek. Zwiększono możliwość odsprzedania lub przekazania dawek przez państwa członkowskie krajom znajdującym się w potrzebie poza UE lub za pośrednictwem COVAX, co przyczyni się do zapewnienia globalnego i sprawiedliwego dostępu do szczepionki na całym świecie. Ta nowa umowa wzmocni zdolności produkcyjne UE w zakresie szczepionek, umożliwiając tym samym obsługę innych rynków na całym świecie.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, powiedziała: Podpisana przez nas nowa umowa już obowiązuje, co jest dobrą wiadomością dla naszej długoterminowej walki na rzecz ochrony obywateli Europy przed wirusem i jego odmianami. Produkcja i dostawy do UE do 1,8 mld dawek są zagwarantowane. Ewentualne umowy z innymi producentami będą oparte na tym samym modelu, z korzyścią dla wszystkich.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: Musimy o krok wyprzedzać wirusa. Oznacza to posiadanie dostępu do dostosowanych szczepionek, aby chronić nas przed groźbą wariantów, dawki przypominające, aby przedłużyć odporność, a także ochronę młodszej części naszej populacji. Koncentrujemy się przede wszystkim na technologiach, które dowiodły swojej wartości, takich jak szczepionki mRNA, ale pozostawiamy sobie także inne możliwości. Ostatnie miesiące wyraźnie pokazały potrzebę dostępu do szerokiego zestawu szczepionek i różnych technologii, a także do wiarygodnych partnerów. Dzięki wzrostowi tempa szczepień i intensyfikacji prac nad skutecznymi terapiami możemy patrzeć w przyszłość z większym optymizmem i zaufaniem.

Dzisiejsza umowa z sojuszem BioNTech-Pfizer opiera się na szerokim zestawie szczepionek, które mają być produkowane w Europie, w tym na już podpisanych umowach z firmami: AstraZenecaSanofi-GSKJanssen Pharmaceutica NVCurevacModerna, a także BioNTech-Pfizer. Komisja przyznała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionek opracowanych przez BioNTech i PfizerModernaAstraZeneca oraz Johnson and Johnson. Ten zróżnicowany zestaw szczepionek zapewni Europie dostęp do wystarczającej ilości dawek, aby uodpornić całą populację, w tym na różne warianty wirusa.

BioNTech to niemiecka firma współpracująca z firmą Pfizer, posiadającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych, w celu opracowania szczepionki opartej na cząsteczkach informacyjnego RNA (mRNA). mRNA odgrywa zasadniczą rolę w biologii i jest odpowiedzialne za przekazywanie instrukcji z DNA do mechanizmu wytwarzania białek w komórkach. W przypadku szczepionki mRNA na podstawie tych instrukcji powstają nieszkodliwe fragmenty wirusa, wykorzystywane przez ludzki organizm do wytworzenia reakcji immunologicznej w celu zapobiegania chorobom lub ich zwalczania.

Decyzja Komisji o dalszym wsparciu dla tej szczepionki opiera się na rzetelnym podejściu naukowym, zastosowanej technologii, doświadczeniu firm w opracowywaniu szczepionek i ich zdolności produkcyjnej, która pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie całej UE. Komisja będzie uzupełniać tę umowę również innymi umowami dotyczącymi szczepionek opartych na innych technologiach, kontynuując tym samym skuteczne podejście oparte na zestawie szczepionek przyjęte od samego początku.

Kontekst

17 czerwca Komisja Europejska przedstawiła strategię UE w celu przyspieszenia rozwoju, produkcji i wdrożenia skutecznych i bezpiecznych szczepionek przeciwko COVID-19. W zamian za prawo do zakupu określonej liczby dawek szczepionki w określonym terminie Komisja finansuje – na podstawie umów zakupu z wyprzedzeniem – część kosztów, które producenci szczepionek muszą ponieść na początkowym etapie.

W związku z obecnymi wariantami SARS-CoV-2 i nowymi wariantami zdolnymi do ucieczki immunologicznej Komisja i państwa członkowskie negocjują nowe umowy z przedsiębiorstwami już znajdującymi się w zestawie szczepionek UE, które umożliwiałyby szybki zakup dostosowanych szczepionek w ilości wystarczającej do wzmocnienia i przedłużenia odporności.

W celu zakupu nowych szczepionek państwa członkowskie mogą skorzystać z pakietu REACT-EU, jednego z największych programów w ramach nowego instrumentu Next Generation EU, który kontynuuje i rozszerza środki reagowania kryzysowego i kryzysowe środki naprawcze.

Dodatkowe informacje

Bezpieczne szczepionki na COVID-19 dla Europejczyków

Strategia UE dotycząca szczepionek przeciwko COVID-19

Koronawirus – reakcja UE

Podsumowanie działań Komisji w poszczególnych obszarach

autor: Komisja Europejska

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19: Parlament Europejski i Rada osiągają porozumienie w sprawie wniosku Komisji

earth with the maskKomisja z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze wstępne porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie rozporządzenia regulującego unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19. Wszystko więc wskazuje na to, że zaświadczenie (wcześniej zwane zielonym zaświadczeniem cyfrowym) będzie gotowe – zgodnie z planem – do końca czerwca. Dzisiejsze porozumienie osiągnięto w rekordowo krótkim czasie. Było gotowe już dwa miesiące po tym, jak Komisja przedstawiła swój wniosek. Negocjacje w sprawie zaświadczenia prowadził w imieniu Komisji komisarz Didier Reynders w bliskiej współpracy z wiceprzewodniczącymi Verą Jourovą i Margaritisem Schinasem oraz komisarzami Thierrym Bretonem, Stellą Kyriakides i Ylvą Johansson.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen zadowoleniem skomentowała szybkie postępy prac::

Wywiązujemy się ze zobowiązania, by unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 było gotowe przed latem. Obywatele Unii chcieliby móc znowu podróżować, a dzisiejsze porozumienie oznacza, że już wkrótce będą mogli to bezpiecznie robić.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 jest nieodpłatne, zabezpieczone i dostępne dla wszystkich. Będzie odnosiło się do informacji o szczepieniu, uzyskaniu ujemnego wyniku testu i powrocie do zdrowia, oferując obywatelom różne możliwości. Jest ono zgodne z zasadą poszanowania praw podstawowych obywateli, w tym ochrony danych osobowych.

Podstawowym prawem wszystkich obywateli Unii jest prawo do swobodnego przemieszczania się w UE. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19, dostępne w formacie papierowym lub cyfrowym, ułatwi Europejczykom podróżowanie – niezależnie od tego, czy będzie chodzić o odwiedziny u rodziny i bliskich, czy też wyjazd na zasłużony odpoczynek.

Chcielibyśmy podziękować Parlamentowi Europejskiemu i portugalskiej prezydencji za ich zaangażowanie, wytrwałość i ogromną pracę w rekordowo krótkim czasie, które pozwoliły osiągnąć porozumienie w sprawie naszego wniosku.

Prace trwają nadal. Na szczeblu UE system będzie gotowy w najbliższych dniach. Obecnie ważne jest, by wszystkie państwa członkowskie dążyły do wdrożenia swoich systemów krajowych, aby cały system był jak najszybciej operacyjny. Obywatele słusznie oczekiwali, że Unia się tym zajmie.

Dzisiejsze porozumienie pokazało, że dzięki zaangażowaniu i współpracy wszystkich unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 będzie dostępne na czas.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 – podstawowe elementy

W związku z porozumieniem osiągniętym przez Parlament Europejski i Radę unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19:

  • będzie odnosiło się do informacji o szczepieniu, uzyskaniu ujemnego wyniku testu i powrocie do zdrowia;
  • będzie dostępne – do wyboru – w formacie cyfrowym i papierowym i będzie zawierało kod QR z podpisem cyfrowym;
  • będzie nieodpłatne, łatwe do uzyskania i dostępne również dla osób zaszczepionych przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19;
  • może być również wykorzystywane przez państwa członkowskie do celów krajowych, jeżeli jest to przewidziane w prawie krajowym;
  • państwa członkowskie powstrzymują się od nakładania na posiadaczy unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 dodatkowych ograniczeń podróży, chyba że są one konieczne i proporcjonalne do ochrony zdrowia publicznego;
  • Komisja udostępni też środki w wysokości 100 milionów euro, aby umożliwić państwom członkowskim prowadzenie testów po przystępnych cenach.

Dalsze działania

Porozumienie polityczne będą teraz musiały formalnie przyjąć Parlament Europejski i Rada. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca, z sześciotygodniowym okresem stopniowego wprowadzania dla tych państw członkowskich, które potrzebują więcej czasu.

Równocześnie Komisja będzie wspierać państwa członkowskie w finalizacji krajowych rozwiązań w zakresie wydawania i weryfikacji unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID-19, a także zapewniać im wsparcie techniczne i finansowe w uruchomieniu bramy sieciowej.

Przebieg procedury

17 marca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący utworzenia unijnego zaświadczenia COVID-19, aby obywatele mogli bezpiecznie korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się w UE podczas pandemii COVID-19. Na wniosek Komisji Parlament zagłosował 25 marca za uruchomieniem trybu pilnego w odniesieniu do obu wniosków. 14 kwietnia Rada przyjęła swoje stanowisko negocjacyjne, a Parlament uczynił to 29 kwietnia. 20 maja współprawodawcy osiągnęli wstępne porozumienie w tej sprawie.

Równolegle do procesu legislacyjnego prowadzone są znaczne prace techniczne. Brama sieciowa UE, która umożliwia weryfikację certyfikatów w każdym kraju, jest gotowa i będzie uruchomiona w czerwcu. Przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch tygodni testy pilotażowe z udziałem 17 państw członkowskich i Islandii powiodły się. Kolejne pięć państw członkowskich będzie prowadzić testy w przyszłym tygodniu.

Komisja zapewnia również odpowiednie otwarte oprogramowanie, aby pomóc państwom członkowskim w opracowaniu krajowych rozwiązań w zakresie wydawania zaświadczeń, skanowania i sprawdzania kodów QR oraz odpowiedniego cyfrowego portfela do przechowywania.

Wcześniej, 21 kwietnia, w ramach sieci e-zdrowie – dobrowolnej sieci skupiającej organy krajowe odpowiedzialne za e-zdrowie – przedstawiciele państw członkowskich przyjęli wytyczne dotyczące specyfikacji technicznych. Opierają się one na ścisłej współpracy Komisji z państwami członkowskimi, której wynikiem były pierwsze wytyczne przyjęte w styczniu i zaktualizowane 12 marca, a także ramy zaufania uzgodnione 12 marca 2021 r. Ponadto w ramach sieci e-zdrowie opracowano wspólny wzór modelu.

Najnowsze informacje na temat środków związanych z koronawirusem oraz ograniczeń podróży, przekazywane przez państwa członkowskie, są dostępne na platformie internetowej Re-open EU.

Dodatkowe informacje

Wnioski dotyczące zielonego zaświadczenia cyfrowego ułatwiającego swobodny przepływ w UE

Wniosek dotyczący zielonego zaświadczenia cyfrowego dla obywateli państw trzecich legalnie przebywających lub zamieszkujących w państwach członkowskich

Zestawienie informacji

Strona internetowa

Nowe materiały wideo

autor: Komisja Europejska

Koronawirus: Komisja przedstawia unijną strategię na rzecz rozwoju i dostępności środków terapeutycznych

covid19SignOgłoszona dziś strategia Komisji Europejskiej na rzecz środków terapeutycznych przeciwko COVID-19 stanowi uzupełnienie skutecznej strategii UE dotyczącej szczepionek. Ma ona wspierać rozwój i dostępność bardzo potrzebnych środków terapeutycznych przeciwko COVID-19, w tym środków niezbędnych do leczenia długiego COVID-19. Ogłoszona dziś strategia obejmuje pełny cykl życia leków: od badań, rozwoju i produkcji po zamówienia i wdrażanie.

Strategia stanowi część silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej, w ramach której wszystkie kraje UE przygotowują się do kryzysów zdrowotnych i wspólnie na nie reagują oraz zapewniają dostępność przystępnych cenowo i innowacyjnych środków medycznych – w tym środków terapeutycznych niezbędnych do leczenia COVID-19.

Strategia zawiera jasne działania i cele, w tym dopuszczenie trzech nowych środków terapeutycznych przeciwko COVID-19 do października 2021 r. i ewentualnie dwóch kolejnych do końca roku. W strategii przewidziano:

Czytaj więcej...