Przejdź do treści

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID: Komisja przyjmuje 9 miesięcy jako wiążący okres uznawania zaświadczeń o szczepieniu

pexels frank meriño 8488619Komisja przyjęła dziś przepisy dotyczące unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, ustanawiające wiążący okres, przez jaki będą uznawane zaświadczenia o szczepieniu do celów podróży wewnątrz UE. Będzie on wynosić 9 miesięcy (dokładnie 270 dni). Jasny i jednolity okres uznawania zaświadczeń zagwarantuje, że środki dotyczące podróżowania nadal będą skoordynowane, jak wezwała do tego Rada Europejska na ostatnim posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 r. Nowe przepisy służą temu, aby ograniczenia wprowadzano na podstawie najlepszych dostępnych dowodów naukowych oraz obiektywnych kryteriów. Koordynacja ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania jednolitego rynku i zapewni jasność obywatelom UE korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID dowiodło swojej skuteczności. Zaświadczenie nadal ułatwia obywatelom bezpieczne podróżowanie po całej Unii Europejskiej w czasie pandemii. Jak dotąd w UE wydano 807 mln zaświadczeń. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID stało się standardem w skali światowej: do tej pory do systemu przystąpiło 60 krajów i terytoriów na pięciu kontynentach.

Czytaj więcej...

Komisja ponawia apele o przyspieszenie akcji szczepień, szybkie wdrożenie dawek przypominających, czujność i szybką reakcję na wariant omikron (2)

pexels miguel a padrinan 3936358Komisja przedstawia dziś wspólną i skoordynowaną koncepcję działań UE zmierzających do skutecznego sprostania wyzwaniom związanym z jesiennym wzrostem zakażeń wirusem COVID-19 w wielu państwach członkowskich.

Szybko rosnąca liczba nowych przypadków i co raz większe obciążenie szpitali wymaga pilnych i zdecydowanych działań. Obawy budzi także nowe potencjalne zagrożenie ze strony wariantu omikron, co jeszcze mocnie podkreśla znaczenie przeciwdziałania pandemii w celu osiągnięcia długofalowego bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno w UE, jak i na całym świecie.

Czytaj więcej...

Europejska Unia Zdrowotna: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie silniejszej Europejskiej Agencji Leków

EMA logoParlament Europejski i Rada osiągnęły dziś porozumienie polityczne w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków (EMA) w zakresie gotowości na wypadek kryzysów zdrowotnych oraz w ich trakcie. Zmieniony mandat EMA umożliwi Agencji ścisłe monitorowanie i uzupełnianie niedoborów leków i wyrobów medycznych w przypadku poważnych wydarzeń i stanów zagrożenia zdrowia publicznego oraz odgrywanie kluczowej roli we wspieraniu opracowywania i szybszego zatwierdzania leków służących leczeniu chorób lub zapobieganiu chorobom powodującym kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego.

Przyjmując z zadowoleniem dzisiejsze porozumienie, wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas oraz komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides wydali następujące oświadczenie:

Czytaj więcej...

Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na wypadek Stanu Zagrożenia Zdrowia (HERA): przygotowanie się na przyszłe stany zagrożenia zdrowia

HERAKomisja Europejska uruchamia dziś Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na wypadek Stanu Zagrożenia Zdrowia (HERA) w celu zapobiegania stanom zagrożenia zdrowia, wykrywania ich i szybkiego reagowania na nie. HERA będzie przewidywać zagrożenia i potencjalne kryzysy zdrowotne dzięki gromadzeniu informacji i tworzeniu niezbędnych zdolności reagowania. Gdy wystąpi stan zagrożenia, HERA zapewni opracowanie, produkcję i dystrybucję leków, szczepionek i innych medycznych środków przeciwdziałania – takich jak rękawice i maski – których często brakowało w pierwszej fazie reakcji na koronawirusa. HERA jest kluczowym filarem Europejskiej Unii Zdrowotnej zapowiedzianym przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii w 2020 r. i wypełni lukę w unijnym systemie reagowania i gotowości w stanach zagrożenia zdrowia.

Przed kryzysami: gotowość

Przed kryzysem zdrowotnym, w „fazie gotowości”, HERA będzie ściśle współpracować z innymi unijnymi i krajowymi agencjami ds. zdrowia, przemysłem i partnerami międzynarodowymi w celu poprawy gotowości UE na stany zagrożenia zdrowia.

HERA będzie prowadzić oceny zagrożeń i gromadzić informacje, opracuje modele prognozowania ognisk choroby oraz, najpóźniej na początku 2022 r., określi i podejmie działania w odniesieniu do co najmniej trzech zagrożeń o dużym oddziaływaniu oraz zajmie się ewentualnymi lukami w zakresie medycznych środków przeciwdziałania.

Czytaj więcej...

Koronawirus: Komisja zwiększa finansowanie badań naukowych, przeznaczając 120 mln euro na 11 nowych projektów w celu zwalczania wirusa i jego wariantów

horizon europe logoKomisja wybrała 11 nowych projektów o wartości 120 mln euro w ramach programu „Horyzont Europa” – największego europejskiego programu w zakresie badań naukowych i innowacji (2021–2027) – w celu wsparcia i umożliwienia pilnych badań nad koronawirusem i jego wariantami. Wspomniane środki finansowe są częścią szeregu działań w zakresie badań naukowych i innowacji podjętych w celu walki z koronawirusem i stanowią wkład w ogólne działania Komisji na rzecz zapobiegania skutkom wywołanym koronawirusem i jego wariantami, łagodzenia ich i reagowania na nie, zgodnie z europejskim planem gotowości do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19 „Inkubator Hera”.

W 11 wybranych projektach bierze udział 312 zespołów badawczych z 40 krajów, w tym 38 uczestników z 23 krajów spoza UE.

Jak zauważyła komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija GabrielUnia Europejska podejmuje zdecydowane działania w celu walki z kryzysem związanym z COVID-19. Dziś intensyfikujemy nasze wysiłki badawcze, aby sprostać wyzwaniom i zagrożeniom powstałym w wyniku wariantów koronawirusa. Dzięki wsparciu na rzecz tych nowych projektów badawczych oraz wzmacnianiu i otwieraniu odpowiedniej infrastruktury badawczej, nadal walczymy z obecną pandemią, a także przygotowujemy się na przyszłe zagrożenia.

Czytaj więcej...