Europejskie Partnerstwo SNS planuje konkurs w zakresie rozwoju sieci 5G/6G

Utworzono: środa, 05 styczeń 2022 12:12
Biuro Wielkopolski w Brukseli

pexels pixabay 46106415 grudnia 2021, na swym pierwszym posiedzeniu, Rada Zarządzająca Partnerstwa Smart Networks and Services przyjęła program prac w zakresie rozwoju sieci 5G/6G na lata 2021-2022. W praktyce oznacza to, iż na początku roku zostanie otwarty pierwszy konkurs Partnerstwa SNS, z przeznaczeniem środków publicznych w wysokości około 240 mln euro. Środki pochodzić będą z budżetu programu Horyzont Europa.

Ogólne informacje o konkursie:

Tematy, jakie będą otwarte w ramach konkursu:

Strumień A (projekty typu Research and Innovation Actions – RIA): Inteligentne komponenty komunikacyjne, systemy i sieci na rzecz ewolucji systemów 5G.

Strumień B (projekty typu Research and Innovation Actions – RIA): Badania nad radykalnym postępem technologicznym (w ramach przygotowań do 6G i rozwoju IoT, urządzeń i oprogramowania).

Strumień C (projekty typu Research and Innovation Actions – RIA): Opracowanie i rozwój platform eksperymentalnych pod technologię 6G, która będzie mogła być dalej wykorzystywana w późniejszych fazach realizowanych przez Partnerstwo Smart Networks and Services w celu ich dalszej walidacji.

Strumień D (projekty typu Innovation Actions – IA): Testy i działania pilotażowe na dużą skalę (w tzw. branżach wertykalnych). Niektóre sektory wertykalne są wskazane na stronie Partnerstwa:

Dodatkowo w Programie Pracy ujęte są dwa tematy na projekty typu działania koordynujące i wspierające:

Program Pracy 2021-2022

Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) – Wspólne Przedsięwzięcie SNS skupia zarówno członków publicznych, jak i prywatnych.

Członkowie publiczni:
Unia Europejska (reprezentowana przez Komisję Europejską). Państwa członkowskie nie są członkami, ponieważ nie planuje się żadnych dodatkowych wkładów finansowych ze strony państw członkowskich. Państwa członkowskie są jednak ściśle powiązane ze strukturą zarządzania. Mogą również stać się partnerami wnoszącymi wkład, np. wkłady rzeczowe (in-kind contributions).

Członkowie prywatni:
Stowarzyszenie 6G Smart Networks and Services Industry Association – 6GIA, które skupia interesariuszy zainteresowanych rozwojem/testami i wykorzystaniem sieci 5G/6G.

Strona Partnerstwa 6G-IA
Filmik prezentujący założenia Partnerstwa.

Informacji dodatkowych udziela:

Małgorzata Szołucha
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Krajowego Punktu Kontaktowego | Sekcja Konkurencyjności Przemysłowej
Klaster 4: Technologie Cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
Tel.: 664 032 128
email: malgorzata.szolucha@ncbr.gov.pl