Otwarty nabór do składania wniosków w ramach wspólnych inicjatyw klastrowych Euroklastry !

Utworzono: poniedziałek, 11 październik 2021 11:52
Biuro Wielkopolski w Brukseli

logo komisjaDziałasz w ramach klastra, sieci klastrów lub organizacji wspierającej zieloną i cyfrową transformację, która ma przyczyniać się do wzmacniania odporności UE? Mamy dla Ciebie interesujące wiadomości!

Komisja Europejska rozpoczęła około 30 międzysektorowych, interdyscyplinarnych i transeuropejskich strategicznych wspólnych inicjatyw na rzecz klastrów nazywanych „Euroklastrami”, celem umożliwienia wdrożenia zaktualizowanej strategii przemysłowej UE. Euroklastry odnoszą się do konsorcjów lub sieci zrzeszających klastry, które współpracują z innymi podmiotami, by wspierać transformację cyfrową i ekologiczną, a także wzmacniać odporność gospodarczo-społeczną.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Wspólna inicjatywa na rzecz klastrów (Euroklastrów) dla odnowy gospodarczej Europy  (SMP-COSME-2021-CLUSTER-01)

Dlaczego Euroklastry są istotne?

W przeciągu ostatnich lat Komisja Europejska współpracowała z organizacjami klastrów i ich członkami, by promować konkurencyjność. Obecnie Komisji Europejskiej zależy na wykorzystaniu już zbudowanego doświadczenia za pośrednictwem stworzenia szeregu wspólnych inicjatyw (Euroklastrów) – czyli partnerstw organizacji klastrowych, które będą współpracować z innymi organizacjami. Założeniem jest przygotowanie oraz wdrożenie działań wspierających przedsiębiorstwa zarówno w ich ekosystemach przemysłowych, jak i poza nimi. Podejmowane działania mają doprowadzić do stworzenia i wzmacniania ważnych sieci współpracy na poziomie unijnym, aby poprawić odporność europejskich systemów przemysłowych oraz wspierać przejście na cyfrową i ekologiczną gospodarkę, co możliwe będzie dzięki budżetowi w wysokości 42 mln euro, przeznaczonemu na Euroklastry.

Kluczowe cele?

- uruchomienie sieci, celem poprawy odporności ekosystemów przemysłowych w Unii Europejskiej;

- rozwój wzajemnie połączonych łańcuchów wartości na jednolitym rynku UE;

- innowacje na rzecz strategicznej autonomii, aby zbudować potencjał w obszarze kluczowych dostaw oraz technologii;

- wprowadzenie procesów na rzecz bardziej ekologicznej oraz cyfrowej gospodarki;

- działania na arenie międzynarodowej, aby zwiększyć dostęp do globalnych łańcuchów dostaw.

Tematyka wniosków obejmować 15 następujących obszarów:

- Komponent otwarty – w ramach, którego zachęca się do składania wniosków dotyczących wzajemnego oddziaływania na różne ekosystemy przemysłowe, bez konieczności koncentracji na jednym;

- Turystyka;

- Mobilność-Transport-Automatyka;

- Przemysł lotniczy i kosmiczny;

- Budownictwo;

- Przemysł rolno-spożywczy;

- Branże energochłonne;

- Tekstylia;

- Przemysł kreatywny i kulturalny;

- Cyfryzacja;

- Odnawialna energia;

- Elektronika;

- Handel detaliczny;

- Bliskość i gospodarka społeczna;

- Zdrowie.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami!

Termin ostateczny na składanie wniosków upływa 30 listopada br. o godz. 17:00

Aplikację można składać tutaj.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Cluster Collaboration