Szkolenia KE dotyczące m.in. komisyjnego portalu F&T i rozliczania projektów

Utworzono: czwartek, 23 wrzesień 2021 12:05
Biuro Wielkopolski w Brukseli

tendersKomisja Europejska zaprasza na szkolenia online dotyczące posługiwania się portalem Funding & Tenders w celu wyszukania partnerów do projektu, kosztów osobowych w Horyzoncie 2020 i wprowadzania innowacji na rynek.

Wszystkie trzy webinaria są przeznaczone dla koordynatorów grantów, uczestników projektów i innych interesariuszy.

28 września 2021

g. 14:00 – 15:30

Funding & Tenders Portal Partner Search and person profile

[Rejestracja]

30 września 2021

g. 10:00 – 12:00

Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants

Rejestracja nie jest wymagana

5 października 2021

g. 10:00 – 12:30

Horizon Results Booster: Bring a continual stream of innovation to the market and beyond

Rejestracja nie jest wymagana

autor: KE