Komisja uruchamia nową aplikację Erasmus+ i europejską legitymację studencką

Utworzono: czwartek, 23 wrzesień 2021 12:02
Biuro Wielkopolski w Brukseli

erasmus logoKomisja uruchomiła dziś nową aplikację Erasmus+, co stanowi ważny etap w cyfryzacji programu Erasmus+. Dzięki nowej aplikacji, dostępnej we wszystkich językach UE, każdy student otrzyma cyfrową europejską legitymację studencką, ważną w całej Unii Europejskiej. Przyszłość jest cyfrowa i właśnie dzięki tej zmodernizowanej aplikacji studenci będą potrzebować jeszcze mniej dokumentów papierowych.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: „Cieszę się, że interfejs naszego sztandarowego programu dla młodych ludzi – Erasmus+ – jest do nich coraz bardziej podobny: bardziej cyfrowy, bardziej mobilny i bardziej zorientowany na społeczność. Nowa aplikacja i związana z nią legitymacja studencka są symbolem europejskiego obszaru edukacji, do którego dążymy”.

Europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała: Dokumenty papierowe oficjalnie należą już do przeszłości. Nowa aplikacja Erasmus+ będzie punktem kompleksowej obsługi dla mobilnych studentów w ramach programu Erasmus+. Posiadanie wszystkich informacji na wyciągnięcie ręki oznacza mniej stresu, mniej czasu poświęcanego na wymogi administracyjne i większą elastyczność. Europejska legitymacja studencka, dostępna za pośrednictwem aplikacji, to ważny krok w kierunku prawdziwego europejskiego obszaru edukacji. Dzięki niemu nikt nie będzie się czuł wykluczony – wszyscy studenci będą mieli dostęp do tych samych usług, a ich osiągnięcia edukacyjne będą uznawane w taki sam sposób.

Dzięki nowej aplikacji, która działa w systemach Android i iOS, studenci będą mogli:

Ponad 4 tys. uniwersytetów jest obecnie zaangażowanych w sieć Erasmus bez dokumentów papierowych, która umożliwia im bezpieczną wymianę danych i łatwiejszą identyfikację porozumień o mobilności. Ta cyfrowa współpraca pozwala na wprowadzenie i szerokie uznanie europejskiej legitymacji studenckiej.

Zgodnie z Planem działania w dziedzinie edukacji cyfrowej nowy program Erasmus+ na lata 2021–2027 wspiera rozwój umiejętności cyfrowych i przyczynia się do cyfrowej transformacji europejskich systemów edukacji. Dzięki zwiększonemu budżetowi w wysokości ponad 28 mld euro na okres 7 lat program Erasmus+ będzie również wspierał odporność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.

Kontekst

Od czasu powstania programu Erasmus w 1987 r. wzięło w nim udział dziesięć milionów osób. Nowy program Erasmus+ oferuje możliwości odbywania studiów za granicą, staży, praktyk zawodowych oraz wymiany pracowników we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, a także w każdym wieku.

Opublikowane w 2019 r. badanie wpływu programu Erasmus+ na szkolnictwo wyższe wykazało, że program ma pozytywny wpływ na rozwój zawodowy, społeczny, edukacyjny i osobisty uczestników. Ponad 70 proc. studentów ma po powrocie ze studiów za granicą większą świadomość tego, jak ma wyglądać ich przyszła kariera zawodowa. Pozwala im to na zmianę kierunku studiów, tak aby odpowiadały ich ambicjom zawodowym. Ponad 90 proc. studentów uczestniczących w programie Erasmus+ rozwija swoją zdolność współpracy z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur i czuje, że ma europejską tożsamość.

Oczekuje się, że w bieżącym roku akademickim (2021–2022) dzięki programowi Erasmus+ wyjedzie za granicę 600 tys. studentów szkół wyższych.

orędziu o stanie Unii w 2021 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen zaproponowała ogłoszenie roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży.  Młodzi ludzie muszą być w stanie kształtować przyszłość Europy.  Unia potrzebuje duszy i wizji, z którą mogą się oni utożsamiać. 

Dodatkowe informacje:

Aplikacja Erasmus+

Nowy program Erasmus+ na lata 2021–2024

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027

Komunikat prasowy – uruchomienie aplikacji mobilnej

autor: KE