Trwa nabór na ekspertów w obszarze kierunków inteligentnej turystyki!

Utworzono: poniedziałek, 13 wrzesień 2021 16:53
Biuro Wielkopolski w Brukseli

pexels julia volk Do 30 września br. masz czas, aby aplikować na stanowisko eksperta projektu „Smart Tourism Destinations”! Zaproszenie skierowane jest do niezależnych specjalistów z europejskich środowisk zajmujących się cyfryzacją, inteligentnymi miastami oraz turystyką.

Czym jest Smart Tourism Destinations?

Jest to projekt Komisji Europejskiej, którego celem jest wspieranie miast europejskich w zakresie ułatwiania dostępu zarówno do produktów, usług turystycznych, jak i hotelarskich za pośrednictwem innowacji technologicznych. Miasta mają szansę zapoznać się ze sposobami wdrażania innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, które pomogą nadać turystyce zrównoważony charakter i uczynić ją w pełni dostępną.   

Projekt w szczególności ma ogniskować się na sposobach, dzięki którym miasta europejskie mogłyby wprowadzić podejście oparte na danych, by stać się lub poprawić swoją pozycję jako inteligentnego kierunku turystycznego, który charakteryzować się będzie zaangażowaniem ze strony wielu podmiotów z uwzględnieniem – decydentów, praktyków z sektora prywatnego oraz nauczycieli akademickich. 

Celem projektu „Smart Tourism Destinations” jest wsparcie unijnego systemu turystycznego w zakresie wychodzenia naprzeciw aktualnym i przyszłym wyzwaniom, zachęcania do wdrażania nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.

Stosowanie podejść bazujących na danych pozwoli wspierać podejmowanie decyzji oraz przyczyni się do wzmocnienia potencjału unijnej branży turystycznej, skutkując wzrostem konkurencyjności, rozwoju oraz dostępności, a także zachęci do tworzenia nowych form zatrudnienia oraz docenienia lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Celem naboru jest wyłonienie 10 niezależnych ekspertów, którzy posiadają wiedzę oraz doświadczenie w następujących dziedzinach:

- analiza danych;

- zarządzanie w turystyce;

- coaching w obszarze umiejętności cyfrowych i/lub zarządzania danymi;

- wdrażanie nowych technologii dla turystyki;

- inteligentna, odpowiedzialna oraz zrównoważona turystyka;

- cyfrowa turystyka;

- cyfrowy marketing.

Więcej informacji nt. naboru znajduje się tutaj.

Chcesz aplikować? Wypełnij formularz, który dostępny jest tu.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. ERRIN i Smart Tourism Destinations