Aktualności

Unia Europejska przeznaczyła 95 mln euro na rzecz finansowania pomysłów na projekty, które przyspieszać mają przejście na czystą energię!

Utworzono: wtorek, 12 październik 2021 14:55

Graphs and smartphoneDo 12 stycznia 2022 r. jest otwarte zaproszenie do składania wniosków w ramach programu LIFE w zakresie przejścia na czystą energię (ang. Life Clean Energy Transition) obejmującego 18 różnych tematów.

Jakie kryteria muszą spełniać pomysły na projekty, aby uzyskać dofinansowanie?

- tworzenie ram politycznych na rzecz przejścia na czystą energię na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;

- usprawnienie rynku w zakresie przejścia na czystą energię za pośrednictwem wprowadzenia technologii, cyfryzacji, nowych usług i modeli biznesowych, a także rozwoju powiązanych kompetencji zawodowych;

-  pozyskiwanie prywatnych środków finansowych na inwestycje w zrównoważoną energię oraz wspieranie rozwoju lokalnych i regionalnych projektów inwestycyjnych w obszarze czystej energii;

- zaangażowanie oraz wzmocnienie pozycji obywateli w procesie przechodzenia na czystą energię.

Zapoznaj się z tematami konkursowymi!

 - Kształtowanie umiejętności – ponowne uruchomienie krajowych platform i map drogowych;

- Wprowadzanie na szeroką skalę przemysłowych rozwiązań w dziedzinie głębokiej odbudowy;

- Wykorzystywanie zaleceń z audytów energetycznych dotyczących transformacji energetycznej przedsiębiorstw;

- Unijna wspólnota praktyków „Zintegrowanych usług renowacji domów”;

- Zintegrowane usługi renowacji domów;

- Innowacyjny systemy finansowania inwestycji w zrównoważoną energię;

- Przełomowy asystent ds. rozwoju projektu – pomoc techniczna w zakresie tworzenia granic rynkowych dla inwestycji w zrównoważoną energię;

- Uwzględnienie finansowania zrównoważonej energii w ramach kluczowego kierunku polityki oraz włączenie charakterystyki energetycznej do kryteriów i standardów unijnego zrównoważonego finansowania;

- Przygotowanie mechanizmów wsparcia dla wspólnot energetycznych oraz innych inicjatyw obywatelskich w zakresie zrównoważonej energii;

- Uwzględnienie interwencji związanych z budynkami w najbardziej zagrożonych obszarach;

- Inicjowana przez społeczność transformacja w kierunku czystej energii w regionach występowania węgla, torfu i łupków bitumicznych;

- Podjęcie wyzwania związanego ze wzrostem zapotrzebowania na chłodzenie budynków w kolejnych latach;

- Efektywne wdrażanie głównych przepisów prawnych w obszarze zrównoważonej energii;

- Opracowanie warunków dla światowej poprawy inteligentnej gotowości europejskich budynków;

- Szeroko prowadzony dialog dotyczący klimatu i energii, aby usprawnić zarządzanie energią;

- Wsparcie techniczne dla planów oraz strategii przechodzenia na czystą energię w gminach i regionach;

- Opracowanie innowacyjnych modeli biznesowych oraz systemów umownych na rzecz inteligentnych i zintegrowanych sektorowo usług energetycznych;

- Wspieranie wykorzystania zrównoważonej energii w całym łańcuchu wartości w przemyśle oraz usługach.

Uwaga! Ze szczegółami dotyczącymi konkretnych tematów możesz zapoznać się tu. Dodatkowe wskazówki są również dostępne w tym miejscu.

Oprac. Biuro Wielkopolski na podst. KE